Училище БЕЗ ОТПАДЪЦИ
"Училище БЕЗ ОТПАДЪЦИ" е проект, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENVIRONMENT-3.001-0004-C01 с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Новини и Събития
Успешно приключи изпълнението на проект „Училище без отпадъци“

Успешно приключи изпълнението на проект „Училище без отпадъци“

Успешно приключи изпълнението на проект „Училище без отпадъци“ С радост споделяме с вас успешното приключване на още един страхотен проект „Училище без отпадъци“! През последните две години заедно с партньорите от Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница, Основно училище „Христо Ботев“, село Крайници и International Development Norway, работихме усилено за постигане на…

Прочетете още
Училищен проект за 22 Април

Училищен проект за 22 Април

Учениците от клуб „Зелена планета“ от Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, изработиха проект за 22 април с идеята всички да бъдем единни в опазването на планетата ни, в защитата на природата и околната среда. #УчилищеБезОтпадъци #ZeroWasteSchool #EUgreenWeek #РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа #eeagrants #norwaygrants www.eeagrants.bg Тази публикация и сайт са създадени в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0004 „Училище без отпадъци“, финансиран…

Прочетете още
По случай Денят на Земята

По случай Денят на Земята

Учениците от Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница – официална страница Синди Георгиева и Евгения Атанасова от 10 в клас, под ръководството на г-жа Стоилкова изработиха макет по случай Денят на Земята. #УчилищеБезОтпадъци #ZeroWasteSchool #EUgreenWeek #РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа #eeagrants #norwaygrants www.eeagrants.bg Тази публикация и сайт са създадени в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0004 „Училище без отпадъци“, финансиран по Договор за предоставяне на…

Прочетете още

СЕУ "Св. Паисий Хилендарски"

Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница, България, е бенефициент по проекта

ОУ "Христо Ботев"

Основно училище "Христо Ботев", с. Крайници, България, е партньор по проекта

ПГ "Христо Ботев"

Профилирана гимназия "Христо Ботев", гр. Дупница, България, е партньор по проекта

Фондация ЗИИТТ

Фондация "Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер", е партньор по проекта

Интернешънъл Дивелопмънт Норвегия

Интернешънъл Дивелопмънт Норвегия, е партньор по проекта

Въпроси? Свържете се с нас
Ръководител проект: Тинка Кальонска
Тел.: +359 701 52545, +359 701 41738
Моб.: +359882482943
Факс: +359 701 52545
E-mail: souphd@abv.bg
Адрес за кореспонденция: СЕУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница, България, ул.“Страхил войвода“ №5

    www.eeagrants.bg

    Този сайт е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.001-0004 „Училище без отпадъци“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENVIRONMENT-3.001-0004-C01  с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.